Calculeren voor Infra & Leveranties uit RSX

Wie is Gwwbedrijfssoftware.nl?
Gwwbedrijfssoftware.nl is in eigendom van Ditum Digital | CRM & ERP B.V. en is bij KvK geregistreerd onder nummer: 78079985.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gwwbedrijfssoftware.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van gwwbedrijfssoftware.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan gwwbedrijfssoftware.nl verstrekt. Gwwbedrijfssoftware.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom gwwbedrijfssoftware.nl gegevens nodig heeft

Gwwbedrijfssoftware.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan gwwbedrijfssoftware.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang gwwbedrijfssoftware.nl gegevens bewaart
Gwwbedrijfssoftware.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Gwwbedrijfssoftware.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van gwwbedrijfssoftware.nl wordt de algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gwwbedrijfssoftware.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Gwwbedrijfssoftware.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ditum Digital bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.