Welkom bij InfraCalc

InfraCalc is een zelfstandig en onafhankelijk calculatiebureau in de GWW-sector, gespecialiseerd in het opstellen van kostenramingen en bestekscalculaties.

De kostenramingen die door InfraCalc worden opgesteld, worden gebruikt voor onderbouwingen van investeringsplannen en meerjarenbegrotingen, maar ook ter completering van haalbaarheidsstudies of als onderdeel van exploitatie-berekeningen. Bestekscalculaties zijn veel gedetailleerder dan ramingen en hebben tot doel om werken aan te nemen (inschrijfbegrotingen). Tevens dienen zij ook als directiebegrotingen voor aanbestedende diensten, of voor prijs-onderhandelingen tussen opdrachtgever-opdrachtnemer. Ook kunnen zij worden gebruikt als tegenbegrotingen (second-opinion).

InfraCalc stelt niet enkel uw raming of bestekscalculatie op, maar verleent ook desgewenst ondersteuning bij het houden en afwikkelen van aanbestedingen.

Tot de opdrachtgevers behoren in hoofdzaak gemeenten, woningbouwcorporaties, project-ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus.

Serieuze kostenramingen of bestekscalculaties verkleinen de financiŽle risico's, vergroten het financiŽle inzicht voor projecten en versterken de onderhandelingspositie.